اخبار کارگاه

اشتغال ۱۲۰ نفر در کارگاههای تولید ماسک آموزشگاههای ازاد فنی و حرفه ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: کارگاههای تولید ماسک استان با همراهی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای طراحی دوخت، با اشتغال ۱۲۰ نفر مشغول به کار هستند .
اشتغال 120 نفر در کارگاههای تولید ماسک آموزشگاههای ازاد فنی و حرفه ای

 

کریمی افزود : طبق تفاهم نامه با گروه جهادی محمد رسول الله با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان کارگاه طراحی و دوخت مرکز شماره یک بندرعباس در اختیار این گروه که به اسم شهدای ناوچه کنارک مشغول به کار هستند توانسته در هر شیفت تعدادی از زنان سرپرست خانوار و تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را مشغول بکار نماید.
هادی ابراهیمی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اسما کریمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان و مدیران زیر مجموعه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه تولید ماسک در محل کارگاه طراحی و دوخت مرکز شماره یک بازدید کردند.
منبع : سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/212606/