مشتری گرامی تحویل مرسوله برحسب زمان ثبت سفارش با فاصله زمانی ۲ الی ۳ روز امکان پذیر می باشد.سعی ما بر این است که تسهیل گری و تسریع در خدمت رسانی به شما شهروند گرامی داشته باشیم.